Om oss

Bilfokus ble etablert 19. oktober 2009 og er en lokal bilforhandlere med lokale eiere. Samtlige eiere arbeider i bedriften og er opptatt av at verdiskapningen skal komme både ansatte, bedriften og lokalsamfunnet til gode.

Solid økonomi og en trygg arbeidsplass

Fra oppstarten i 2009 har utviklingen vært meget positiv. Første driftsår var omsetningen 2,7 mill. og i 2021 passerte den 170 mill. I alle år har Bilfokus drevet med overskudd og det er beholdt i bedriften for å finansiere investeringer og trygge arbeidsplassene. I 2014 utvidet vi verkstedet betydelig og fikk også større plass i kjelleren.

Tre populære bilmerker

Bilfokus forhandler fra 1. januar 2023 tre bilmerker, Ford,  Suzuki og BYD. Ford dekker privatmarkedet med et bredt utvalg av modeller og i mange ulike prisklasser. I tillegg opplever vi en vekst på Ford nyttekjøretøy til det lokal næringsliv og offentlige virksomheter. Suzuki har sin styrke på firhjulstrekk, driftsikkerhet og mye utstyr inkludert i prisen. BYD er en nykommer med flere elektriske bilmodeller

God kunnskap og høy kvalitet

Bilfokus er opptatt av å gi kundene et trygt, økonomisk og forutsigbart bilhold. Derfor er vi opptatt av å øke kunnskap og kompetanse hos samtlige ansatte. Det innebærer jevnlig kurs og skolering på alle nivå og fagområder.

Du er velkommen til oss!

I våre lyse og trivelige lokaler ønsker vi at du skal føle deg godt ivaretatt.

I sittegruppen du kan nyte en kopp kaffe eller te. Der finner du også brosjyrer samt nyttig informasjon fra Ford, Suzuki og BYD. Alle nye biler er innendørs, og i kjelleren og rett utenfor finner et stort utvalg av brukte. Våre selgere står klare til å hjelpe deg å finne din neste bil.

Hvorfor velge Bilfokus?

  • Hos Bilfokus får du et enkelt, trygt og økonomisk bilhold.
  • Hos oss er det medarbeidere som har stor kunnskap og erfaring på Ford, Suzuki og BYD.
  • Våre medarbeidere er under kontinuerlig opplæring/sertifisering på alle bilmerkene.
  • La motiverte og dyktige fagfolk ta hånd om bilen din.
  • God kunnskap og høy kvalitet lønner seg alltid.

Åpenhetsloven

Bilfokus AS tar åpenhetsloven på alvor og jobber internt og sammen med våre leverandører for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Respekt for mennesket er et av våre sentrale verdivalg.

På denne siden finner du informasjon om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger.

Innledning

Bilfokus AS er en bilforhandler, en merkeforhandler og et merkeverksted for merkene Ford, Suzuki og Byd. Virksomheten omfatter;

  • kjøp og salg av nye og brukte biler
  • delesalg og drift av mekanisk verk­sted

Selskapet er lokalisert i Mosjøen, Vefsn kommune. Forretningsvirksomheten er rettet både mot privat- og firma­kunder i Nordland fylke.

Retningslinjer og rutiner

Vedtak om implementering av retningslinjer og rutiner som sikrer at selskapet etterlever krav og intensjoner i Åpenhetsloven er fattet av styret i Bilfokus AS.

Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer som beskriver ansvarsforhold knyttet til gjennomføring av avviksanalyser (GAP-analyser), risikoanalyser, kartlegging og klassifisering av leverandører samt risiko- og aktsomhetsvurderinger.

Alle medarbeidere med ansvar for innkjøp av varer og tjenester er kjent med lovens intensjon og innhold i de til enhver tid gjeldende rutiner og prosedyrer. Informasjon om arbeidet med Åpenhetsloven er gjort kjent for alle medarbeidere.

Mulige negative konsekvenser av vår aktivitet

Det er ulike risiko og konsekvenser knyttet til de forskjellige bransjer. Som forhandler av nye og brukte biler og bilrelaterte tjenester har vi i vårt arbeid støttet vår risikovurdering på de arbeider som er utført av Swedwatch i 2020 på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), «Risikovurdering: Biler og andre kjøretøy».

Dette omhandler risiko og mulige negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved utvinning av råvarer benyttet i komponenter, produksjon av komponenter og sammenstilling/montering av komponenter ved fabrikk til komplette kjøretøy.

Bilfokus AS har i 2022 foretatt innkjøp og mottatt leveranser fra totalt ca 233 leverandører til en samlet verdi på i overkant av 170 mill kroner.

Av dette utgjør om lag 158 mill kroner leveranse av biler og deler produsert hovedsakelig i Europa og Asia gjennom våre hovedleverandører.

Resterende 12 mill kroner er kjøp og leveranser av utstyr og tjenester fra nasjonale og lokale leverandører. Her vil mulige negative forhold være knyttet til arbeidsmiljø og arbeideres rettigheter hos leverandører av bilpleie, billakkering, biloppretting og transporttjenester.

Utførte tiltak

Basert på en gjennomgang av våre leverandører og hvilke påvirkningsmuligheter vi mener å ha i den enkelte leverandørkjede, og omfang av våre innkjøp, er det gjennomført aktsomhets­vurdering og risikoanalyse. Det er innhentet opplysninger fra de mest relevante leverandører.

Videre tiltak i arbeidet med implementering og oppfølging av Åpenhetsloven vil være i tett dialog med vår hovedleverandør/importør av nye biler for å avdekke og samstemme videre handlinger i deres leverandørkjede.

Eventuelle anskaffelser hos nye leverandører vil dette være etter at det er foretatt en risiko- og aktsomhetsvurdering av den aktuelle leverandøren og dens pro­dukter / tjenester.

Alle eksterne henvendelser relatert til vår virksomhet og som er knyttet til vårt arbeid med Åpenhetsloven kan sendes skriftlig til: post@bilfokus.no

Alle henvendelser blir håndtert av Daglig leder i selskapet og svar på henvendelse skal foreligge innen 3 uker etter at denne er mottatt.

Mosjøen, 16. september 2023